טופס לשינוי רפרטואר במוסיקה

נבחנים יקרים,
במידה והנכם מעוניינים לשנות את תכנית הבחינה עליכם למלא טופס זה ולשלוח אותו אל כתובת הדוא"ל milga@aicf.org בקובץ word בלבד. 

הנכם נדרשים למלא את התכנית המלאה שתרצו לנגן בבחינה – גם אם השינוי הוא רק ביצירה אחת.
יש למלא את הטבלה במלואה; טופס שחסרים בו פרטים לא יטופל.
בלי הטופס המלא בקשתכם לא תטופל ולא תוכלו להשתתף בבחינה.

ניתן לשנות את תכנית הבחינה פעם אחת בלבד וזאת עד שלושה שבועות לפני מועד הבחינה. לא יתקבלו שינויים נוספים אחרי השינוי שנעשה.

שימו לב כי ניתן לשנות את תכנית הבחינה פעם אחת בלבד וזאת עד שלושה שבועות לפני מועד הבחינה.
לא יתקבלו שינויים נוספים אחרי השינוי שנעשה.