ידידות הקרן (סדר על פי א"ב):

נילי פריאל-ברק
 
מרים דורון

שוש כרמל

ליאורה לנדאו

יהודית קצין

יעל שביט

רותי שרף