בעלי תפקידים בקרן

ענבל גרינברג, מנהלת תוכניות ומפעל המלגות

טלי וינרוט, חשבת הקרן

אנה לוזנר, רכזת אדמיניסטרטיבית

חופית סלמנזדה,  רכזת אדמיניסטרטיבית