תרמו לנו

אנא נסו לסייע לנו להמשיך במשימתנו, לפרטים אודות אפשרויות התמיכה אנא פנו אלינו בטלפון: 03-5174177
ניתן לתרום באמצעות שליחת המחאה לפקודת "המועצה הישראלית המיעצת של קרן
התרבות אמריקה-ישראל"* בכתובת: שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64733

אנו מודים לתומכים הבאים: הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון, קרן דליה ואלי הורוביץ, לדוריס ומורי ארקין, למשפחת רחל ודב גוטסמן, לקרן יהל-ליאון רקנאטי ולתורמים רבים נוספים.
"*
המועצה הישראלית המיעצת של קרן התרבות אמריקה-ישראל" הינה עמותה רשומה מס' 580032035, בעלת אישור ניהול תקין ומוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה